Menü átugrása

Felhasználási feltételek

Jelen felhasználási feltételek a Vibdo Media Kft. (5100 Jászberény, Nádor u. 2.), mint szolgáltató, valamint a szolgáltatás igénybe vevője (felhasználó) között létrejövő szerződés. Felhasználónak minősül a weboldal regisztrált vagy regisztráció nélküli látogatója, illetőleg bárki, aki az oldal szolgáltatásait igénybe veszi. A felhasználás megkezdése jelen szabályzat (szerződés) kötelező érvényű elfogadásának minősül. A kiskorú felhasználók tevékenységéért törvényes képviselőjük vállal teljes felelősséget. A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szabályzatot (szerződést) indoklás nélkül, egyoldalúan módosítsa. A weboldal használatával létrejövő szerződésnek nyelve magyar, nem minősül írásba foglalt szerződésnek, ezért azt a szolgáltató nem iktatja, a szerződés kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. A szabályzat minden oldal alján megtalálható "Felhasználási feltételek" linkre kattintva érhető el.

A felhasználási feltételek szerves részét képezik az alábbi linkeken található dokumentumok is:

Felelősség kizárása

A szolgáltató a szolgáltatást az adott állapotban (AS IS) nyújtja, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, pontosságáért, adott célra való használatóságáért semmilyen felelősséget nem vállal. A szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz a felkerült anyagok elérhetőségének biztosítása érdekében. Az esetleges hibákkal (adatbázis sérülés, oldal elérhetetlenség, illetéktelen használat, hibás működés stb.) és a szolgáltatás teljes vagy részleges megszűnésével kapcsolatos vagy az azokból eredő járulékos károkért a szolgáltató nem vállal felelősséget. A felhasználó kizárólagos felelőssége, hogy az oldalra általa feltöltött tartalmakról biztonsági másolattal rendelkezzen azok bármilyen okból történő sérülése, törlése vagy elvesztése esetére.

A szolgáltató az 2001. évi CVIII. törvény 2.§ lc) pontja szerint közvetítő szolgáltatónak minősül (az igénybe vevő által biztosított információt tárolja). Az oldalon közzétett versek, kötetek, témacímkék, fórumok és kommentek kizárólag a szolgáltatást igénybevevő felhasználók tartalmából állnak, az oldalon megjelenő anyagok nem minősülnek szerkesztőségi, szerkesztői tartalomnak. Az 2001. évi CVIII. törvény 7.§ (3) bekezdése alapján a szolgáltató nem köteles a feltöltött anyagok moderálására, tartalmuk ellenőrzésére, szerkesztésére, és nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak, azaz nem köteles a felhasználók által feltöltött tartalmak előzetes ellenőrzésére vagy monitorozására. A beküldött anyagokkal kapcsolatos jogi felelősséget minden esetben az azt beküldő (vagy törvényes képviselője) vállalja. Amennyiben a szolgáltató nem minősül közvetítő szolgáltatónak, a felkerült anyagokért a jogi felelősséget akkor is minden esetben az azt beküldő (vagy törvényes képviselője) vállalja.

A szolgáltató jogosult a beküldött tartalmakat ellenőrizni, és jogsértés vagy szabálysértés esetén törölni az oldalról. Amennyiben az oldalon közzétett tartalommal kapcsolatban harmadik fél eljárást indít vagy igényt támaszt, a tartalom beküldője (vagy törvényes képviselője) a felmerülő valamennyi költség és kár megtérítését magára vállalja. Jogsértés esetén a szolgáltató a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyekkel szemben.

Szerzői jogok

Az oldalon található verseket a szerzők engedélyével tettük közzé. A versek többségének utánközléséhez a szerző engedélye szükséges, egyes versek azonban a szerző (és bizonyos esetekben a 3sor.hu) megjelölése mellett nonprofit céllal szabadon utánközölhetőek. Ezzel kapcsolatban a versek oldalán található bővebb információ. Bár az egyes versek szabadon felhasználhatóak lehetnek, az adatbázis gyűjteményes műnek minősül, melyet szerzői jog véd. Az oldalon található művek csak az egyes szerzők vagy a 3sor.hu írásos engedélyével használhatóak fel más versgyűjtemény létrehozásához.

Az oldalon felhasznált megosztás ikonokat a Linseed Studio készítette. A főoldalon nagy felbontásnál használt nyilakat Maciej Aniśko ikonjából készítettük.

Regisztráció

Az oldal egyes funkcióinak használatához regisztráció szükséges. A regisztrációhoz eldobható (csak néhány óráig élő) e-mail cím a gyakori visszaélések miatt nem használható. A 3sor.hu adatvédelmi nyilatkozata az Adatvédelem menüpont alatt érhető el.

14 éven aluliak csak törvényes képviselői felügyelet mellett használhatják oldalt. A 18 éven aluliak regisztrációjához a törvényes képviselő írásos beleegyezése szükséges, melyet a szolgáltató esetleges utólagos kérésére be kell tudnia mutatni.

A regisztráció során megadott név, valamint a profil oldalra írt adatok a látogatók számára publikusan megjelennek, az e-mail cím azonban rejtve marad.

Tilos olyan regisztrációs adatok használata (ide értve a nevet és a profilon megadott adatokat), amely

Egy személy az oldalon legfeljebb egy regisztrációval rendelkezhet. Egy gépről több felhasználó is regisztrálhat, ilyen esetben azonban tartózkodni kell minden olyan megnyilvánulástól, amely a toplista manipulálásának szándékára utalhat.

A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az inaktív (több mint 2 éve nem használt) felhasználóneveket és az általuk feltöltött tartalmakat a törölje.

A szolgáltató lehetőséget biztosít a beküldött tartalmak és a regisztráció törlésére, azonban a törölt tartalmak továbbra is fenn maradhatnak a 3sor.hu-tól független keresőkben, archívumokban illetve tőlünk tartalmat átvevő oldalakon. A 3sor.hu ezekkel az oldalakkal semmilyen kapcsolatban nem áll, és az általuk közölt tartalomért, illetve annak eltávolításáért semmilyen felelősség nem terheli. A 3sor.hu nem tudja garantálni a közölt tartalmak Internetről való végérvényes eltüntethetőségét, pusztán a 3sor.hu oldalról való törlésért felel.

Név választása

Az oldalt valós teljes névvel vagy költő névvel, álnévvel és becenévvel is lehetőség van használni, mind a felhasználók, mind a moderátorok számára. Becenévként nem használható kizárólagosan keresztnév, álnévként pedig tiltottak az "Anonymus", és annak változatai, valamint a díszítőelemeket, kizárólag számokat vagy más speciális karaktereket tartalmazó nevek is.

A PTK 2013. évi V. törvény 2:49.§ 2. értelmében, ha egy felhasználó neve összetéveszthető egy már korábban is alkotó személy nevével, az érintett személy kérelmére a felhasználó a saját nevét csak megkülönböztető toldással vagy elhagyással használhatja oldalunkon, ezért fenntartjuk a jogot, hogy ilyen esetben a verseknél szereplő nevet utólag megváltoztassuk.

Versek értékelése

Az oldalon található verseket a regisztrált felhasználóink értékelhetik. Tilos a toplista manipulálására más felhasználókat biztatni, velük összejátszani, vagy a toplistát más módon manipulálni. Az értékelés funkció használatával a felhasználó elfogadja, hogy ezeket a toplista kiszámítása során az oldalon történő aktivitása függvényében súlyozottan vehetjük figyelembe. A felhasználó elfogadja a rendszer működésének módját, és hogy a számítási algoritmus bármikor megváltozhat.

Az oldalon a "Témák" menüpont alatt kizárólag a moderátorok által válogatott versek jelennek meg. A moderátorok nem feltétlenül olvasnak el minden felkerült művet, ezért az, hogy egy vers nincs a publikus művek között, nem jelenti azt, hogy az adott vers a moderátorok szerint nem jó. Kizárólag a moderátorok döntése, hogy egy verset publikusan elérhetővé tesznek-e vagy nem, a felhasználó a szolgáltatás igénybevételével automatikusan elfogadja döntésüket. A moderátorok a döntéseket külön kérésre sem kötelesek megindokolni.

Megjelenített tartalom

A szolgáltató az egyes felhasználók számára különböző tartalmat jeleníthet meg, ugyanazt a tartalmat másmilyen formában jelenítheti meg vagy bizonyos tartalmakat elrejthet az egyes felhasználók elől. A felhasználó az oldal használatával elfogadja a működési módját.

Üzenetküldés

Az oldal belső üzenetküldője segítségével csak személyre szóló üzeneteket szabad küldeni, reklámüzenetek kiküldésére nem használható. Reklámnak minősülnek azok az üzenetek is, amelyek a szerkesztőség külön engedélye nélkül több felhasználónak lettek kiküldve és honlapcímet tartalmaznak, terméket vagy szolgáltatást ajánlanak, akkor is, ha a küldőnek nem fűződik érdeke a honlap, termék vagy szolgáltatás reklámozásához. Az üzenetek tartalmára a Tartalombeküldési szabályzat vonatkozik.

A szolgáltató jogosult az üzenetek kiküldését külön értesítés nélkül megtagadni, valamint az elküldött üzeneteket 30 napig tárolni, és szabálysértés gyanúja esetén ellenőrizni.

Vitás helyzetek

Az oldalra a felhasználók előzetes moderálás nélkül is küldhetnek be tartalmat. A jogsértő vagy a 3sor.hu szabályzatát sértő kommenteket vagy verseket az adott tartalom mellett szereplő hibajelentés funkció segítségével vagy a kapcsolat menüpontban megadott e-mail címen lehet bejelenteni. A szolgáltató minden bejelentést ellenőriz, és valós probléma esetén a kifogásolt tartalmat a lehető leghamarabb eltávolítja az oldalról.

A beküldött tartalmakért minden esetben a beküldő felel. A regisztrált felhasználó tudomásul veszi és vállalja, hogy amennyiben az oldalon harmadik fél a jogait sértő tartalmat helyez el, úgy azzal kapcsolatban a szolgáltató felé annak törlésén felül további igénnyel vagy követeléssel nem élhet.

Az oldalon a versek és a fórum moderálását az erre jogosultságot kapott tagok végzik. A szolgáltató nem vállal felelősséget a munkájuk hibátlanságáért, pontosságáért, illetve az ezzel kapcsolatos más problémákért, azonban utólagos bejelentést követően minden esetet kivizsgál, és megteszi a szükséges lépéseket.

A szolgáltató és a felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. A felhasználó vállalja, hogy vitás esetekben a szolgáltatót e-mailben értesíti, aki 15 napon belül válaszol a felmerülő problémára. A felhasználó a szolgáltató döntését elfogadja, és önmagára nézve kötelező érvényűnek tekinti.

Egyéb rendelkezések

Amennyiben a jelen szabályzat valamely része jogtalannak vagy érvénytelennek minősülne, a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét az nem érinti.

A felhasználási feltételek bármely pontjának akár egyszeri megsértése is a kommentek vagy a felhasználónév külön figyelmeztetés nélküli törlésével, a kommentelési lehetőség időleges tiltásával, vagy az adott felhasználó IP cím, felhasználónév vagy egyéb egyedi jellemzők alapján történő részleges vagy teljes blokkolásával, illetve bizonyos szolgáltatások megtagadásával járhat. A szolgáltató kizárólagos joga, hogy a szabálysértőkkel szemben használt szankciókról döntsön, ezzel kapcsolatos semmiféle igénynek vagy kártérítésnek helye nincs. A szolgáltató kizárja a felelősséget minden, a felhasználó törléséből, kommentelési jogának megvonásból vagy kitiltásából eredető kárért. A kitiltott személyek csak a szolgáltató írásos engedélyével regisztrálhatnak újra az oldalra. A szolgáltató a szabálysértésektől függetlenül is fenntartja a jogot bármely felhasználó külön figyelmeztetés és indoklás nélküli törlésére vagy kitiltására.

Elfogadom

A 3sor.hu sütiket használ az oldal működésének biztosításához, jogos érdekből, valamint (harmadik fél bevonásával) statisztikai célokból is. Bővebb információ